ZENEI SZOLGÁLAT

Ebben az időszakban szolgált a gyülekezetben Istennek az ének-zenekar, Bokor Barnabás, Borbély Ferenc és Crisan György vezetése alatt, valamint a fúvós zenekar, amit Nagy Gyula, majd id. Király András vezetett, jelenleg pedig ifj. Kerezsi József. Ezek mellett egy-két rövid megszakítással szintén hűségesen énekelt és énekel ma is a Mindenható dicsőségére az ifjúsági énekkar, amelynek a húsz év alatt több karmestere is volt: Gere Szabolcs, Székely András, ifj. Sebestyén József és Szász Imre, aki jelenleg is végzi ezt a szolgálatot. A gyülekezetünk gyermekei odaadó lelkületű fiatalokkal tanultak és tanulnak ma is új, Istent magasztaló énekeket, amelyeket aztán őszinte örömmel és lelkesedéssel adnak át az istentiszteletek során a jelenlevőknek.

1995-ben megalakult a tinédzserek kórusa ifj. Sebestyén József vezetése alatt, és működött egészen 2005-ig, jó alapot adva azoknak, akik majd belenőttek az ifjúsági kórusba, illetve később az énekkari szolgálatba.

2002-ben a Nagyváradi 1. sz. Magyar Baptista Gyülekezetben létrejött a férfikórus, amely Székely András és társai vezetésével működik. 2008 őszén megalakult még egy új énekcsoport, a vegyes kórus, amelyet Garai Zsolt, Székely András és Gere Szabolcs gondozta, vezette. (Szabolcs elhunyt 2011-ben).

Dicsőség az Úrnak minden őt dicsőítő énekkarért, és a neki élő, őt hirdető énekesekért, zenészekért!