Missziói gyülekezeteink

Gyülekezetünk célja megmenteni az elveszett embereket a kárhozattól és összhangba hozni őket Istennel az evangélizáció és a tanítványság által. 

A Rogériuszi Magyar Baptista Gyülekezet

A 90-es évek elején az Úr azt a látást adta Simon József és Veress Ernő lelkipásztor testvéreknek, hogy Nagyvárad Rogériusz nevű lakónegyedében kezdjenek el egy keresztyén missziót. A Rogériusz lakónegyed 80.000 lakosú városrész, amelyben több mint 20.000 magyar anyanyelvű ember él, ennek ellenére nincs, azaz nem volt benne magyar evangéliumi misszió vagy gyülekezet.

A hatalmas rogériuszi missziómezőn azzal kezdődött a lelki munka, hogy Rádi Gyula testvérnek a lakásán beindult egy közösségi csoport. Eleinte kevesebben mentek, majd egyre többen jelentek meg ezeken az alkalmakon, és az Úr bőséges áldást adott az összejövetelekre, így a régi hívők megújultak, a világi emberek – szomszédok, barátok, ismerősök – pedig megtértek és újjászülettek.

 

A Nagyváradi Baptista Roma Gyülekezet

A Nagyváradi Baptista Roma misszió elindult a belvárosi magyar baptista gyülekezet keretein belül az 1980-as évek második felében. Ettől kezdve az Istent kereső cigány testvérek rendszeresen eljártak az 1. sz. Magyar Baptista Gyülekezet vasárnapi istentiszteleti alkalmaira, hét közben pedig házaknál gyűltek össze. 1988-ban Áron Károly testvér felajánlotta a háza udvarán álló barakkot, így ezt követően ott találkoztak a roma hívők minden kedden. 1992-től megadatott nekik, hogy a Măcieşului utcán vásárolt házban jöjjenek össze imádkozni, Isten igéjét hallgatni. Ez volt az első magyar nyelvű roma baptista imaház Nagyváradon.

 

Kisebb missziós gyülekezetek

1990-től napjainkig a Nagyváradi 1. sz. Magyar Baptista Gyülekezetben több missziós csoport is működött, illetve működik. Ezek a viszonylag kis létszámú, de meglehetősen kitartó és hűséges csoportok olyan gyülekezeteket látogattak vagy látogatnak ma is, amelyek Nagyvárad közelében elhelyezkedő településeken találhatók: Csatárban, Élesden, Feketeerdőn, Hegyközújlakon, Kiskereikben és Síterben.

A felsorolt kis szórványgyülekezetek közül egyeseknek van saját lelkipásztora, a többinek azonban nem volt, vagy nincs jelenleg sem. Természetesen ez a tényező nagyban megkülönbözteti őket, ennek ellenére létezik egy közös vonásuk is: valamennyien igényt tartanak arra, hogy a Nagyváradi 1. sz. Magyar Baptista Gyülekezet missziós csoportjai látogassák őket, és így támogassák, segítsék a fejlődésüket. Akik vállalták vagy vállalják ezt az önfeláldozó szolgálatot, sok ideig talán nem láttak vagy látnak eredményt, ami kárpótolná őket a fáradozásaikért. Időnként azonban Isten gondoskodik arról, hogy az állhatatos munka megteremje a gyümölcsét, és legyenek megtérők, sőt bemerítkezők, akik egyértelműen bizonyítják, hogy érdemes eljárni a kis missziós gyülekezetekbe, mert az Úr látja, ismeri a szolgálatukat, számon tartja azt, és a maga idejében megjutalmazza.