SZOLGÁLATTEVŐK, LELKIPÁSZTOROK

Budai Lajos

1969 június 18-án született, egy 8 tagú lelkipásztor család 2. gyerekeként Szatmárnémetiben. Édesapja üldözött lelkipásztor volt, ezért hosszú időt, nem szolgálhatott. 1975-ben újra állományba helyezik édesapját és a Baróti Baptista körzet meghívására ,családjával az erdővidéki Barótra költözik.

Gyermek és fiatal éveit abban a városban és gyülekezetben tölti. 1982-ben édesanyjával és nővérével egy ifjúsági konferencián vesz részt Belényesben,  ahol az ige szíven érintette. Átadja életét Krisztusnak majd Barótra visszatérve, később a hitét újszövetségi bemerítéssel is megpecsétli 1984-ben. Isten a nehéz katonasággal  formálja jellemét ,de a Zsíl völgyében nem csak szenvedések vártak rá, hanem szerető gyülekezet is Lupényban, ahol lelki kincsekkel gazdagodik.

A katonaságot befejezve Szatmárnémetibe kerül, mivel szülei Hadadban vállalnak szolgálatot. A  szatmárnémeti gyülekezetben kap elhívást a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között végzi el a Budapesti Baptista Teológiai Akadémiát.

1994 szeptembertől a székelyudvarhelyi Baptista gyülekezet meghívott lelkipásztora. 1994- decemberben feleségül veszi Veress Evódiát. Házasságukat  Isten 5 gyermekkel áldotta meg.

1995-ben a székelyudvarhelyi baptista gyülekezet és körzet lelkipásztorává avatják ahol 8 évig lelkipásztor,ez idő alatt épül fel az új imaház is a Kuvar utcában, de missziós tevékenységek is kibontakoznak .

2002-ben a Zilahi Magyar Baptista Gyülekezet meghívására Zilahra költöznek, ahol a lelkipásztori szolgálat mellett a Biblia iskolát is vezeti és 6 éven át a szilágysági Missziókerületnek  az elnöke.

2012-ben a székelyudvarhelyi Baptista Gyülekezet újra meghívja a lelkipásztori szolgálatra, családjával oda költözik és a missziós lehetőségek által az evangéliumot hirdetik.

2016-ban a Budapesti Baptista Teológia Akadémia a „teológia mestere” fokozatban részesítette.

2016-ban a Nagyvárad- Belvárosi Baptista Gyülekezet hívja meg lelkipásztorának, ahol mint társlelkipásztor szolgál.

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének főtitkár helyettese volt 2003-2015 között.

2015-től a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének missziói alelnöki tisztségét tölti be.

 

Giorgiov Adrián

 1963 január 17-én született Aradon, baptista szülők első gyermekeként. Az aradi belvárosi gyülekezet volt lelki otthona. Tizennégy éves volt, amikor megértette és hittel elfogadta azt, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt. A személyes hitbeli döntésben nagy hatással volt rá Roy Krisztina Tévelygők című könyve. 1978-ban vallotta meg nyilvánosan a hitét a bemerítkezésben. Lelki fejlődésében segítője és támasza volt Kiss László lelkipásztor, akit lelki atyjának tart.

1981-ben érettségizett Aradon, matematika-fizika szakon, a következő tíz évben az aradi telefonközpontban híradástechnikai műszerészként dolgozott.
Életének fontos mérföldköve, 1985 augusztus. 31, amikor házasságot kötött Kiss Ruth-al, lelkipásztora leányával. Azóta boldog házasságban élnek, együtt szolgálva az Urat. Két leányuk van, Petra és Rhodé.

Már tizenhat évesen megbízták a gyülekezetben igehirdetéssel, ez is hozzájárult ahhoz, hogy fiatalon elhívást érezzen a lelkipásztori szolgálatra. Több éves vajúdás után, az aradi gyülekezet ifjúságában történő lelki ébredés idején 1990-ben végleges elhatározás született benne, hogy teljes idejét az Isten szolgálatára szánja oda. 1991-1995-ig a budapesti Baptista Teológiai Akadémián tanult feleségével együtt. 1995-ben lehetőséget kapott, hogy az Egyesült Államokban folytassa tanulmányait. 1998-ig a Texas állambeli Fort Worth-i Southwestern Baptista Szemináriumban tanult. 1998-ban  elfogadta a Nagyváradi Magyar Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, ahol 1999 június 6-án lelkipásztorrá avatták. 2002-ben a Southwestern Baptist Theological Seminary hallgatójaként megszerezte a doktori (Ph.D.) fokozatot és oklevelet.

A nagyváradi belvárosi magyar baptista gyülekezetben társlelkipásztorként szolgál és emellett még számos feladatot és tisztséget is betölt: a nagyváradi Emanuel Baptista Egyetemen tanszékvezető tanár, a Magyar Baptista Teológiai Fakultás dékánja, a nagyváradi Timóteus Bibliaiskola tanára, az ITM ((International Teaching Ministry- Nemzetközi Oktatás Szolgálat) humanitárius alapítványt és könyvkiadó vezetője, a Pro Africa misszió alapítója és koordinátora.